av sjeføkonom Stein Gjerding i Arbeidsgiverforeningen Spekter

I år er det viktigere enn på lenge at det er konkurranseutsatte bedrifter som må danne normen for årets lønnsoppgjør, og etterfølgende oppgjør må følge opp normen. Frontfagspartene Norsk Industri og Fellesforbundet har anslått at en norm på 1,7 prosent er det konkurranseutsatte virksomheter kan tåle for å beholde og styrke konkurransekraften og danne grunnlaget for ny verdiskaping og nye arbeidsplasser.

For å få hjulene i gang i norsk økonomi, er det nødvendig å finne tiltak som både bevarer de arbeidsplassene vi har, og som kan skape nye. Ansvarlige lønnsoppgjør i tråd med den norske tradisjonen er helt avgjørende bidrag for å få dette til.

Spekterforhandlingene pågår

I Spekter består overenskomstene av to deler, en sentral A-del og en lokal B-del. A-delen, som forhandles mellom Spekter og hovedorganisasjonene, ble det enighet om med LO, Unio, Akademikerne, YS og SAN allerede i august. Det er altså B-delene som det nå forhandles om lokalt i den enkelte virksomhet.

I helseforetak og andre sykehus er det et eget forhandlingsløp. For helseforetakene skal det først forhandles en A1-del, som omfatter sosiale bestemmelser. Disse forhandlingene er avtalt 22. september. Deretter blir det avtalt videre forhandlinger om sentrale forbundsvise avtaler (A2-del) og/eller lokale B-deler.

Beklagelig busstreik

I buss-området var det dessverre ikke mulig å finne fram til en løsning i mekling, og arbeidstakerorganisasjonene valgte derfor å gå ut i en omfattende buss-streik som rammer Spekter-medlem Vy Buss og deres kunder og passasjerer kraftig. Dette til tross for at Vy Buss tilbød et lønnsoppgjør på linje med det resten av norske lønnsmottakere i Norge kan forvente i et svært krevende år.

Busselskapenes økonomi er nå sterkt preget av sviktende billettinntekter som følge av koronasituasjonen, og den lokale kollektivtrafikken er derfor tilført 4,6 milliarder kroner i særskilt korona-støtte. Både dette og betydningen av at hele norsk arbeidsliv gjennomfører et moderat lønnsoppgjør i et på alle måter krevende år, gjør det umulig for arbeidsgiversiden å innfri de høye kravene fagforeningene har reist.

Fagforeningene krever en lønn for bussjåfører tilsvarende industriarbeider, og begrunner dette med at man tidligere (i 2006 og 2012) har vært enige om at lønnsnivået i bussbransjen skulle nærme seg industriarbeidernivået. Kravet innebærer en heving av lønnsnivået fra ca 450.000 kroner til ca 490.000 kroner.

Streiken innebærer at ca 1.500 arbeidstakere i Vy Buss i Oslo og Viken nå er i streik. Fra lørdag har organisasjonene varslet ytterligere opptrapping av streiken med ca 940 nye arbeidstakere i Vy Buss.