I forbindelse med koronasituasjonen er det mange spørsmål rundt om arbeidstakere må ha legemelding hvis man sitter i karantene eller isolasjon og ikke kan jobbe hjemmefra.

Myndighetene har oppfordret arbeidsgiver til å åpne for å bruke egenmelding de 16 første dagen av fraværet, såkalt utvidet egenmelding. Målet med dette er å frigjøre mest mulig kapasitet hos fastlegene til de mest prekære oppgavene. Spekter oppfordrer derfor medlemmene om å legge til rette for utvidet egenmelding.

I forliket i Stortinget i dag, er det for øvrig enighet om at arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Spekter kommer tilbake med mer informasjon når det er klart fra myndighetene hvordan dette praktisk skal gjennomføres.

Les mer hos Arbeids- og sosialdepartementet