- Dette er helt i samsvar med de forslag vi fremmet i møte med nemnda i september, sier direktør Tore Eugen Kvalheim i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Det opplyses om at det vil ta noe tid før den nye forskriften er klar. Spekter vil da komme tilbake med ytterligere dokumentasjon.