Delta arrangerer ukentlig «fredagspraten» hvor politikere og sentrale personer fra arbeidslivet blir invitert til en litt uformell politisk samtale i et webinar for å oppsummere uken som er tilbakelagt. Fredag 22. januar var Anne-Kari Bratten invitert til denne samtalen, sammen med Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

Samtalen mellom de to og programleder Knut Roger Andersen berørte både arbeidslivspolitiske spørsmål, koronapandemien, innsettelsen av ny president i USA og litt generelt rundt tillitsforholdet i samfunnet og mellom partene i arbeidslivet.

Under kan du se Bratten i Fredagspraten hos Delta: