Etter at Varslingsutvalget la fram sine forslag i vår, har Spekter engasjert seg debatten rundt varslingsreglene. Spekter mener blant annet at utvalget har lagt opp til for mye oppmerksomhet på varsleren, fremfor på forholdene det varsles om. Utvalget foreslår at varsleren gis nye rettigheter, og at arbeidsgiver får nye plikter overfor varsleren.

Også ledere må ha rett på rettferdighet

Ingen vil ha et arbeidsliv der den som varsler om kritikkverdige forhold, får karrieren ødelagt av hevngjerrige arbeidsgivere og bedriftseiere. Varsling er lønnsomt for samfunnet, og muligheten for å kunne varsle må bli bedre kjent. Men det må også sikres saklighetsnormer, gjennomarbeidede kontradiksjonsprinsipper og hurtig undersøkelse av varslet for den det blir varslet mot.

Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten, påpekte i DN 21. oktober at å bli gransket og undersøkt i kanskje måneder for det som viser seg å være et grunnløst varsel, er en større belastning enn Varslingsutvalget har tatt inn over seg. Også ledere må ha rett til omsorg og rettferdighet. Mange ledere ville heller ønsket en politianmeldelse med habil etterforskning og kontradiksjon, enn et varsel.

Misnøye er ikke varslingsgrunnlag

-Det er noe trist postmoderne hvis vi beveger oss over i en kultur der misnøye med sjefsbeslutninger er «varsling», og en alminnelig tilrettevisning er «gjengjeldelse», skrev Bratten videre i DN 25. november.

Hun understreket her at varsling skal forbeholdes kritikkverdige forhold. At sjefen tar en annen beslutning enn den du, med alt ditt engasjement, mente var riktig, kvalifiserer ikke automatisk for å varsle. Hvis sjefen gir deg en advarsel og sier at nå må du slutte å krangle på alt jeg beslutter, for det går utover arbeidsmiljøet, ellers må vi diskutere om du kan fortsette å jobbe her, er det faktisk sjefens privilegium, og til og med plikt.

Sjefen har ansvar for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle de andre på avdelingen også. Det er ikke arbeidsmiljøfremmende hvis alle personalmøter ender med at du skal vinne konkurransen om «finn ukens fem feil hos sjefen».

Feil retning på varslingsreglene

- Det er overraskende at utvalget foreslår så vidt mange lovendringer som vil gi varsleren oppmerksomhet. Vi mener det ikke er hensiktsmessig at varsleren får en parts- eller partlignende rolle. Det er bedre å videreutvikle de offentligrettslige pliktene, slik at arbeidsgivers plikter retter seg mot offentlige myndigheter, sa Spekters utrednings- og analysedirektør Kristin Juliussen i forbindelse med høringsarbeidet.

Les Spekters høringssvar her

Varslingsombud er ikke løsningen

Spekter er uenig i Varslingsutvalgets forslag om å opprette et varslingsombud. Et slikt varslingsombud vil verken styrke varslervernet eller bidra til bedre oppfølging av det kritikkverdige forholdet det er varslet om. Spekter mener at veiledningsfunksjonen heller bør legges til Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har allerede kompetanse på beslektede områder som psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, trakasseringssaker, konflikthåndteringsrutiner og andre spørsmål relatert til helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Arbeidstilsynets metodikk er å påse at arbeidsgiveren følger opp lederansvaret for slike forhold i virksomheten. En slik metodikk er også godt tilpasset varslingssaker som handler om at et antatt kritikkverdig forhold skal undersøkes og følges opp etter bestemte rutiner. I denne prosessen skal selvsagt også varsleren, og den eller de det eventuelt er varslet om, ivaretas på en god måte. Denne ivaretakelsesplikten har arbeidsgiveren allerede etter dagens lovverk.

Det er ingen grunn til å etablere et nytt offentlig organ som skal jobbe isolert med varslingstemaet, løsrevet fra virksomheten der varslingssaken har oppstått. Dette vil etter Spekters syn verken styrke varslervernet, eller bidra til noen bedre oppfølging av det kritikkverdige forholdet det er varslet om.

Les mer om varsling

Varslingens dilemmaInnlegg i Dagens Næringsliv 21. oktober 2018 av Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

Ledelse, ikke gjengjeldelse. Innlegg i Dagens Næringsliv 25. november 2018 av Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

Også ledere må ha rettigheter i varslingssaker. Fra Anne-Kari Brattens innlegg på temamøte om varsling.

Varslingsombud er ikke løsningen. Innlegg i Kommunal Rapport 7. desember 2018 av Kristin Juliussen, utrednings- og analysedirektør i Spekter.

Spekters høringssvar på Varslingsutvalgets innstilling