- Vi ser frem til en konstruktiv mekling, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Meklingstidspunkt er foreløpig ikke fastsatt.