- Alle vet at det er et stort behov for å finne nye løsninger rundt blant annet arbeidstidsbestemmelsene, sykefravær, trygdeutgifter og ikke minst offentlig tjenestepensjon. Det siste vi trenger nå, er derfor reformpauser, sa Bratten.

Bratten oppfordret både det nyvalgte Stortinget og regjeringen om å tenke langsiktig, og minnet om at det er brede tverrpolitiske forlik som legger grunnlag for bærekraftige samfunnsreformer.

- Politikerne må tørre å ta noen beslutninger som kan være upopulære her og nå, men som på lang sikt kan bidra til å skape forutsigbarhet for omstilling og nytenking i virksomhetene. At også opposisjonen tar ansvar gjennom brede forlik i Stortinget - er rett og slett bra for landet, sa Bratten.

Se frokostmøtet her: