Stortinget behandler i disse dager et representantforslag om å utrede nye oppgaver til Posten for å opprettholde hyppig ombæring og gi nye tjenestetilbud til mange i distriktene.

Digitalisering og fallende brevpostvolum har medført behov for store omstillinger. Et nødvendig neste steg er omlegging til postomdeling annenhver dag. Spekters representanter påpekte i høringen at forslaget mangler realisme, og kan bidra til å gjøre Postens nett mindre effektivt. Nye tjenester som er nevnt i representantforslaget vil ikke kunne kompensere for inntektsbortfallet som følger av digitaliseringen. Det vil også være uansvarlig å utsette nødvendig omstillinger i Posten i påvente av et utvalgsarbeid

Posten arbeider kontinuerlig med å effektivisere og tilpasse posttjenestene til etterspørselen i markedet.

Les hele Spekters innspill her:

Se opptak fra høringen på Stortingets nettside