Norsk sykehus- og helsetjenesteforenings (NSH) helselederpris for god ledelse i helsetjenesten kan gis til en leder, et lederteam eller institusjon i norsk helsetjeneste. Bakke var blant årets 15 nominerte, og var foreslått av sin egen ledergruppe i Helse Møre og Romsdal.

- Vi i Spekter kjenner Bakke som hardtarbeidende og tydelig, både som sykehusdirektør og fra den tiden han var ansatt hos oss i Spekter. Han er åpen, lyttende, og opptatt av å sette seg godt inn i driften, og en moderne leder.  Det er gledelig å se at juryen har vektlagt disse egenskapene når de har kåret Bakke til årets helseleder, sier Bratten.

Juryen viser i sin begrunnelse til at helsetjenesten står foran store utfordringer både når det gjelder tilgang på fagfolk og knappere økonomiske rammer. «Dette krever stor tydelighet i prioriteringene framover. Øyvind har vist at han har «stått i det» og satt pasientsikkerheten først. Han er derfor et forbilde og til inspirasjon for andre», konkluderer juryen.