Spekter og Norsk Sykepleierforbund er enige om at minstelønnen for sykepleiere med 10 års ansiennitet økes til 490 000 fra 1. juli i år, og at den skal heves til kr 500 000 senest fra 1. juli 2019.

-Dette var det viktigste lønnspolitiske målet vårt i Sykepleierløftet og en viktig milepæl for oss, sier forbundsleder Eli Gunhild By. -Selv om vi gjerne skulle ha sett at rammen for oppgjøret var høyere, må jeg rose Spekter for godt samarbeid og en god vilje til å møte oss på viktige punkter.

- Vi har gjennom gode prosesser og svært godt samarbeid funnet en innretning på lønnsoppgjøret som vi er fornøyd med, og som er i tråd med de inntektspolitiske forutsetningene. Vi håper resultatet vil bidra til fortsatt å sikre viktig sykepleierkompetanse i sykehusene, sier Brustad.  

Resultatet innebærer blant annet at det gis et generelt tillegg på 3,5 prosent til alle NSF-medlemmene i helseforetakene, Lovisenberg sykehus og Martina Hansens Hospital, og at minstelønnssatsene heves.

Lønnstilleggene gis med virkning fra 1. juli 2018.

 Nye minstelønnssatser (gjeldende fra 01.07.18):

 

0 år

4 år

8 år

10 år

Sykepleier

400 000

410 000

433 000

490 000

Spesialsykepleier/jordmor

435 000

455 000

490 000

525 000

Generelt tillegg er inkludert i ny minstelønn. Partene er enige om at minstelønn for sykepleiere med 10 års ansiennitet skal heves til kroner 500.000 senest 1. juli 2019.