Statsminister Erna Solberg og Regjeringen hadde invitert Arbeidsgiverforeningen Spekter og de øvrige partene i arbeidslivet til å diskutere den økonomiske situasjonen i forkant av lønnsoppgjøret 2021. 

Bratten minnet om at allerede før pandemien traff oss i fjor, sto 17 prosent av arbeidsstyrken helt eller delvis utenfor arbeidslivet med en helserelatert trygdeytelse.

– Nå har vi 200.000 arbeidsledige i tillegg, derfor blir det viktigere enn noensinne at det satses på kompetanseutvikling og kvalifisering. Heldigvis har det aldri vært lettere enn i dag å få støtte til kompetansehevende tiltak. Dette må fortsette også fremover, sa Bratten. 

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene legger frem sin første rapport mandag 15. februar. Rapporten gir oversikt over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen og utviklingen i konkurranseevnen. Den gir også en oversikt over utviklingen i internasjonal og norsk økonomi. Rapporten blir som vanlig et viktig grunnlag for inntektsoppgjørene.