NRKs oppdrag er å styrke norsk språk, kultur og demokrati. Samtidig lever NRK i en global konkurranse om publikum, i en medieverden som endrer seg både raskt og uforutsigbart.Eriksen fortalte at kreativitet, innovasjon og desentraliserte prosesser er suksessfaktor nr. 1 i NRK

 – Slow TV, med Bergensbanen og Hurtigruta minutt for minutt, ble ikke skapt i NRKs toppledelse. Samtidig må vi gjennom hele organisasjonen ha felles forståelse for god drift, vi må ha felles forståelse for omverdenen og for oppdraget gitt av politikerne.

De to siste årene har det sluttet ca. 550 medarbeidere, mens 200 nye har begynt. NRKs samlede bemanning er redusert med ca. 10 %.

– Det er aldri omstillingspause i NRK. Jeg er fornøyd med regnskapet for 2015, tross et underskudd på en kvart milliard. Det stammer nemlig fra kostnader knyttet til overgang til innskuddsbasert pensjonsordning fra 1.1.2016, noe som vil ha enormt mye å si for NRK framover, sa Eriksen.

Han understreket at omstillingsarbeidet trenger eiernes anerkjennelse, og riktige måter å måle det på. Potensialet fins ulike steder i ulik grad, og når det er tatt ut, betyr ikke det at man automatisk kan ta samme runden en gang til.

Se innlegget her: