Spekter har sammen med NTO og organisasjonene på arbeidstakersiden utformet en smittevernveieleder for musikk- og scenekunstinstitusjonene. I denne er det tatt til orde for at det bør kunne gjøres unntak fra 1-metersregelen mellom profesjonelle utøvere på scenen, gitt at det iverksettes smitteverntiltak for å ivareta de ansattes helse.

I dag fikk kom den endelige bekreftelsen på at Spekters medlemmer innen den profesjonelle utøvende kunsten kan gjøre dette. Regjeringen varslet at dette vil komme som en unntaksbestemmelse i Covid 19 forskriften, som trolig vil tre i kraft førstkommende mandag.

Det gis unntak fra 1-meterskravet for:

a) utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør 

b) toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement 

c) spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet

d) personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet

Se regjeringens pressemelding her: