Spekter er fornøyd med at det på samme måte som i folketrygden, skal være enkelt å øke arbeidsinnsatsen uten å risikere å miste retten til uføreytelse.

I høringssvaret peker Spekter imidlertid på at kompensasjonsgradene i forslaget samlet sett kan bli så høye at de vil kunne undergrave arbeidslinjen.

Les hele høringssvaret her