- Spekters politiske relevans har økt kraftig de siste årene med påfølgende økte forventninger fra medlemmene og omverdenen. Derfor er det med stolthet og glede jeg ønsker Brustad velkommen om bord på Spekterlaget. Med sin tunge politiske bakgrunn vil hun være en viktig ressurs i vårt arbeid med å videreutvikle Spekters posisjoner og engasjement særlig innen helsesektoren sammen med våre medlemsvirksomheter, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

- Fra mine ulike posisjoner og roller i norsk samfunnsliv har jeg opplevd Spekter som en svært kompetent, nytenkende og offensiv arbeidsgiverorganisasjon som organiserer medlemmer med et viktig samfunnsoppdrag. Jeg ser frem til å bli en del av en organisasjon som står fram med en tydelig og framsynt stemme i samfunnsdebatten og som organiserer virksomheter som har så stor samfunnsbetydning som det Spekters medlemmer har, sier Sylvia Brustad. 

Kontaktpersoner:

Sylvia Brustad T: 916 17 177

Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk, T: 988 41 531 
E: gunnar.larsen@spekter.no

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør, T: 934 41 831 
E: anne-kari.bratten@spekter.no