- De er svært omstillingsdyktige, og det gjelder ledere på alle nivåer, fra sykehusdirektørene til avdelingsledere som står helt oppi pasientbehandling, fortsatte hun.  

I sin innledning konstaterte Bratten at det har vært svært gode resultater i sykehusene etter sykehusreformen:

- Det kommer ikke bare som et resultat av økte bevilgninger, men av ledelse og styring.  Det drives ledelse og styring i norske sykehus hele tiden, fra øverste til nederste ledelsesnivå. 

Rapporteringsmengde

Bratten pekte også på at helselederne står i et regn av regler og paragrafer.

- Tyngden av regler, paragrafer, bestemmelser, skjemaer og krav til dokumentasjon er i ferd med å bli massiv. Jeg mener at politikerne må tenke seg godt om før regnet av regler og paragrafer tynger enda mer enn det gjør i dag. Og de må i hvert fall ikke kritisere lederne for å drive med byråkrati når det er politikerne selv som har pålagt dem det, sa Bratten

Hvor skal man rydde?

- Samtidig er det er viktig å huske på at hvert rapporteringskrav har en historie, og virker fornuftig når man ser på de enkeltvis. Støre sa nettopp at det rapporteres at det er for mye rapportering i sykehusene, kommenterte Bratten og henviste til helseministerens innlegg. 

Bratten viste til at lederne i sykehusene følger lojalt opp ethvert krav som kommer. Hun mente det er viktig å se på summen og muligheten for å rydde i rapporteringen. 

Avslutningsvis viste Bratten til at det er ingen interesseorganisasjon som har i sitt program at de skal gå i fakkeltog for de helhetlige prioriteringene. 

- Uten politikernes og ledernes kraftige røst for helhet går ikke dette i hop. Gi lederne et tydelig oppdrag og vær tydelig på rollene, var Brattens avsluttende anbefaling.