Det spanske helsevesenet har en rekke likhetstrekk med det norske helsevesen, når det gjelder organisering og finansiering. Det gjør det relevant å studere spanske erfaringer. Samtidig står det spanske helsevesen overfor for den samme demografiske utviklingen som i Norge, med en aldrende befolkning, samt en markert økning i antall kronikere og pasienter med komplekse medisinske tilstander. I tillegg har det spanske helsevesen siden 2007 vært utsatt for et enormt økonomisk press. Dette har utfordret dem til å utvikle nye løsninger for å integrere behandlingen og pleien på tvers av aktører. Presset har også medvirket til at det er utviklet nye organisatoriske samarbeidsmodeller mellom kommuner, sykehus og regioner, og mellom offentlige og private aktører.

I Valenciaregionen har man lykkes med å utvikle og forbedre helsetjenestene gjennom nye organisatoriske tiltak, endret finansiering og utnytting av digitale muligheter. I sum har dette gitt merverdi for pasientene og mer helse for pengene.

Den norske delegasjonen ble introdusert til Valencias kronikerstrategi, og hvordan de gjennom bruk av Big data og særlig utviklede analysemetoder som identifiserer utfordringer i grupper av befolkningen. Med pasientklassifisering og kliniske risikogrupper har man utviklet et målrettet helsetilbud. Strategien har særlig vektlagt tilbudet til de 5 prosent mest ressurskrevende pasientene med vekt på sammenheng i forløpene og hvor mye av tilbudet gis i pasientens hjem. Primær- og spesialisthelsetjenesten fungerer innenfor samme forvaltningsnivå og har felles styringssystem, ledelse og økonomi. Satsningen har gitt resultatet og i løpet av få år har de hatt betydelige reduksjon i kostnadsnivået, uten at det har gått på bekostning av kvaliteten. Delegasjonen besøkte også et lokalt helsesenter og sykehuset LaFe og fikk et interessant innblikk i hvordan de gjennom styrket samspill og enhetlig styringssystem har løst sine utfordringer med svært gode resultater.

Turen ble avsluttet med et møte med helseministeren i Valencia, Carmen Montón Giménez.