På høring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité om endringer i postloven, møtte Larsen sammen med direktør Tore Eugen Kvalheim på vegne av Spekter.

- Spekter er enig i at mindre brevpost, mer digitalisering og økt e-handel med stor konkurranse om pakkedistribusjon gir behov for å endre kravene til posttjenester, sier Larsen.

Åpner for konkurranse

Regjeringen har forslått å innføre EUs tredje postdirektiv. Det innebærer full liberalisering av postmarkedet.

I dag har Posten enekonsesjon på leveringspliktige tjenester. Denne ordningen avskaffes, og erstattes med at en eller flere tilbydere får plikt til å levere disse tjenestene. Tilbyderne velges gjennom direkteutpeking eller en offentlig anbudsprosess.   

Larsen minnet komiteen om at utskilling av offentlig virksomhet i egne selskaper med tilhørende deregulering og etablering av markeder har vært et av de viktigste virkemidlene i moderniseringen av offentlig forvaltning de siste 20 årene.

- Posten Norge AS og datterselskaper er resultat av slik vellykket omstilling. I en situasjon hvor det åpnes opp for konkurranse, men tilbydere utpekes til å levere tjenester i henhold til politisk bestemte krav, må den økonomiske merkostnaden kompenseres fullt ut, sa Larsen.

Viktig med tid til omstilling

Han viste videre til at en av nøkkelfaktorene for den vellykkede omstillingen er at Posten har fått nødvendig tid til endring slik at de ansattes medvirkning gjennom Hovedavtalen er blitt ivaretatt.

- Spekter forutsetter at det ved de endringer som foreslås også nå legges inn tilstrekkelig tid til omstilling, sa Larsen

Les hele Spekters innspill til komiteen her: