Nylig samlet Spekter over 40 engasjerte deltakere fra Spekters medlemsvirksomheter til «Møteplass for lærebedrifter». Både store og små virksomheter, alle med viktige samfunnsoppdrag, ser behovet for å ha lærlinger og å gi en god opplæring.

Det blir et underskudd på fagarbeidere i framtiden. Derfor mener Spekter at  myndighetene og partene i arbeidslivet sammen må finne gode løsninger for ungdom som ønsker en fagutdanning etter at de har tatt studiekompetanse.

Anna Hagen Tønder, forsker ved Fafo, var en av foredragsholderne på konferansen. Hun var tydelig på at fagopplæringen i Norge ikke blir attraktiv når denne opplæringen også blir omtalt som passende for skolelei ungdom.

- Det er vanskelig å kombinere målet med å ha den beste fagutdanningen i verden med å bruke yrkesutdanningen som et sosialpolitisk virkemiddel, sa hun.

Tønder oppfordret til å gjøre fagutdanningen mer spennende ved å trekke fram den kompetansen som opparbeides og vise de muligheter som finnes i arbeidsmarkedet.

-Da vil vi få en bedre rekruttering til slike utdanninger som samfunnet har behov for, mente hun

Deltakerne fikk også presentert tre gode eksempler fra Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune, Oslo Universitetssykehus og Oslo Lufthavn. De viste på hver sin måte hvordan samarbeidet mellom skoler og virksomheter bør være for å få god kvalitet i hele utdanningsløpet. Et godt samarbeid mellom skole og virksomhet bidrar også til økt interesse for fagutdanning hos ungdom.

Presentasjoner fra "Møteplass for lærebedrifter" september 2014

Energigjenvinningsetaten i Oslo

Hersleb skole og Oslo Universitetssykehus

Oslo Lufthavn

Forsker Anna Hagen Tønder i Fafo

Spekter