konferansen som samlet ledere og rådgivere fra kommunene, tok Wikdahl utgangspunkt i det massive arbeidskraftsbehovet helsesektoren har framover, hvor behovet for innovasjoner og fortsatt omstilling er ubestridt. Men fortsatt må en del elementer må på plass for å skape en innovasjonskultur.

-Først må vi ha en felles problemforståelse og erkjennelse av at innovasjon er nødvendig for å løse velferdsoppgavene framover. Det innebærer at det må settes tydelige mål for innovasjon i virksomhetene, sa Wikdahl.

Innovasjon påvirker også arbeidsprosessene og dermed oppgavedelingen mellom både profesjoner og virksomheter.

- Skal vi få full effekt av innovasjoner, kan ingenting kan være hellig, hverken hvem som skal gjøre hva, hvilken kompetanse de har eller hvordan arbeidstiden skal organiseres, mente hun, og minnet om at innovasjonskultur og finn-fem-feil-kultur går dårlig sammen.

Godt utgangspunkt for innovasjon i Norge

- Norske arbeidstakere må ikke spørre sjefen om de kan bruke sunn fornuft når prosedyren ikke passer. Arbeidstakere bruker hodet og løser oppgaver i fellesskap. Selvstendigheten har bidratt til høy produktivitet og omstillingsevne, og spart mye lederressurser. Det gjør at vi har et svært godt utgangspunkt for innovasjon i Norge og helsesektoren, sa Wikdahl.

–Styr i stort og ikke i smått, bygg videre på de ansattes selvstendighet. Det skaper innovasjonskultur mer enn noe annet, avsluttet Wikdahl.