Den demografiske utviklingen med stadig flere eldre, fallende oljeinntekter og stor usikkerhet i verdensøkonomien vil gi store utfordringer i årene framover. Derfor er det et riktig grep av regjeringen å bruke mindre oljepenger neste år enn de gjør i år.

- Vi må erkjenne at samfunnets ressurser framover vil bli knappe. Inntektene ser ut til å falle, samtidig som utgiftene vil øke. Som det står i Perspektivmeldingen trenger vi kloke veivalg i årene framover. Vi må være nøye på hvordan vi bruker pengene, og vi må sørge for at alle de som skaper arbeidsplasser og inntekter gis rom og muligheter for å satse, sier Bratten.

Langsiktighet er grunnleggende

Bratten viser til at selv om norsk økonomi går godt om dagen er det truende skyer i horisonten. Blant annet kan handelskrig og Brexit sette norsk økonomi under et betydelig press. Bratten advarer også mot overbudspolitikk.

- Valgkampen vi akkurat har vært igjennom er eksempel på en utgiftsbonanza der det loves mer til alt. Dersom aksjemarkedet og oljefondet skulle falle kraftig er det avgjørende at Norge har handlingsrom og en buffer som gjør at norsk økonomi kan tåle et omslag i verdensøkonomien. Det vi minst av alt trenger nå er overbudspolitikk og en oljepengebruk som går av skaftet. Vi har behov for forutsigbarhet, langsiktighet og nødvendig handlingsrom, sier Bratten.

Fortsatt omstilling

Statsbudsjettet innebærer at arbeidet med omstilling og effektivisering må fortsette for fullt.

- Regjeringens forslag innebærer at våre medlemsvirksomheter må fortsette arbeidet med omstilling og effektivisering for å kunne levere de tjenestene med den kvaliteten som forventes av dem. Det er positivt at regjeringen foreslår å øke gebyret for ikke å møte til avtalt poliklinisk behandling.  Fortsatt er det om lag 200 000 timer i året der pasienter ikke møter opp. Det er sløsing med ressurser, og dette er et godt grep fra regjeringen, sier Bratten.