- Ledere, tillitsvalgte og ansatte samarbeider kontinuerlig om å bedre kvaliteten i sykehusene, derfor er det gledelig å se resultater i form av at pasientene blir stadig mer fornøyde, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Rapporten «Pasienterfaringer med norske sykehus i 2013: Nasjonale resultater» gis ut av Kunnskapssenteret for helsetjenesten årlig. Hele 13.594 pasienter har deltatt i undersøkelsen.

Tilfredsheten med legene har økt fra 72 til 76 på en skala fra 0-100 fra 2011 til 2013, mens tilfredsheten med pleiepersonalet har økt fra 73 til 76 i samme periode. Pasientene erfarer også at informasjonen og organisering er i bedring.

Bedre på det meste

Det er verdt å merke seg at åtte av ti forhold som pasientene har vurdert, får stadig høyere score. De resterende to ligger stabilt - pasientsikkerhet med hele 89 av 100 mulige poeng og utskriving på 56 av 100 mulige poeng.

På skalaen fra 0-100 er det ingen kategorier som vurderes dårligere enn til 56 (utskrivning). Pasienttilfredsheten ligger med andre ord konsekvent i øvre halvdel av skalaen.

I følge pasientene ligger det største forbedringspotensialet i forberedelse til tiden etter utskriving og sykehusets samarbeid med kommunal hjemmetjeneste eller fastlege.  

Les mer hos Kunnskapssenteret