Fra Spekter deltok Odd Erik Stende, fagsjef for myndighetskontakt.

Økningen i arbeidsledigheten i Oslo i forbindelse med koronasituasjonen er massiv og dramatisk. Spekter benyttet anledningen til å ta opp noen av de problemstillinger som våre medlemsvirksomheter står oppe i som følge av pandemien.

Tid for offentlig og privat samarbeid

Spekter viste til at Oslo kommune har inngått avtale med Volvat om å drive nyopprettede feberpoliklinikkene i flere bydeler i Oslo, og at det bør være et eksempel til etterfølgelse også i andre kommuner rundt omkring i landet.

- Volvat rapporterer om fortsatt ledig kapasitet, og det er av stor betydning at de private helseaktørene kan bidra i den store samfunnsdugnaden. Furst og Unilabs melder om ledig testkapasitet. Både for å sikre arbeidsplasser, men ikke minst for å få analysert langt flere tester bør denne kapasiteten utnyttes, sa Stende.

Krevende for kollektivtrafikken

Antall reisende har sunket dramatisk som følge av koronasituasjonen. Et foreløpig estimat viser tapte billettinntekter på rundt 170 millioner kroner per uke på landsbasis. Situasjonen beskrives som kritisk for mange av operatørene.

-  Dette er bakgrunnen for at Spekter sammen med flere andre organisasjoner har henvendt seg til Samferdselsdepartementet for å be om en krisepakke for kollektivtrafikken. Den fylkeskommunale kollektivsektoren trenger raskt en garanti for at tapte billettinntekter blir kompensert, slik at sektorens samfunnskritiske funksjon kan ivaretas. I tillegg er dette nødvendig for at kollektivtilbudet skal kunne videreutvikles når situasjonen blir normalisert, sa Stende.

Krisepakken for kultursektoren må treffe riktig

Kulturinstitusjonene er i en dramatisk situasjon med stengte hus, store inntektstap og permitteringer av ansatte. Regjeringen har foreløpig lagt fram en krisepakke på til sammen 300 millioner kroner til kultursektoren.

- Det er bra at Regjeringen har lagt fram en krisepakke for kulturlivet. Innretningen på denne krisepakken må ivareta de store institusjonene på en god måte. Oslo kommune, som er vertskommune for mange av disse, må også bidra slik at krisepakken ivaretar interessene til de store kulturinstitusjonene våre, sa Stende.

Situasjonen for Oslos 75 000 studenter var også tema i møtet. Her appellerte Spekter til at Oslo kommune har tett dialog med SiO.

-  SiO har både kunnskap og kompetanse til å bidra på en god måte i dette arbeidet, sa Stende.