Rundt bordet satt representanter fra partene i arbeidslivet. Organisasjonene var bedt om å komme med innspill til strategien som revideres hvert fjerde år.

Arbeidslivskriminalitet må bekjempes

Arbeidslivskriminalitet er en stor utfordring i Norge og andre land.

- Våre medlemsvirksomheter er store innkjøpere og attraktive for kriminelle. Virksomhetene tar et stort samfunnsansvar med å forebygge og avsløre kriminell virksomhet. Det må være et samspill mellom tilsynsmyndigheter, politietater og virksomhetene i alle EU-land. Man må ikke legge for mye av ansvaret på virksomhetene, påpekte Høven.

Han beskrev hvordan Statnett avdekket ulovlige forhold hos en underleverandør høsten 2017 og håndterte saken på en god måte.

- Alle land i EU må følge opp med å etablere gode tilsynsorganer og politiavsnitt som kan slå ned på arbeidslivskriminalitet. Slik kriminalitet kjenner ingen landegrenser og kreativiteten er stor, sa Høven.

Elektrifisering innen samferdselssektoren

- Norge er pioner i dette arbeidet, men det er viktig at andre land i Europa følger opp slik at vi kan skape et større marked for el-kjøretøy og el-fly for å øke innovasjonskraften og dermed akselerere utviklingen, sier Sverre Høven.

I en overgangsfase er det avgjørende at det innfases biodrivstoff også innen luftfarten, slik Stortinget har bestemt, for å nå klimamålene.

- Dette må følges opp med rikelig tilgang til skogvirke og incentiver som gjør at dette drivstoffet blir konkurransedyktig i pris mot alternativt drivstoff, sa Høven. 

Avinor har bestilt et el-fly for å teste det, og har ambisiøse planer for å innfase slike i Norge.

Må kunne streame på tvers av landegrenser

NRK er opptatt av at avtalelisenssystemet opprettholdes for at de skal kunne levere effektive tjenester av høy kvalitet. Avtalelisenssystemet innebærer atvirksomheter kan inngå felles avtaler med f.eks. tekstforfatterem musikere og produsenter slik at de kan sende all musikk uten å inngå individuelle avtaler. Dette gjelder for alle de nordiske landene som har denne ordningen. Høven understreket at dette må ivaretas inn mot revisjonen av opphavsrettsdirektivet i EU.

- For at nordmenn i utlandet skal ha glede av å streame NRKs tilbud og andre sendinger som sendes fra Norge, så må reglene for å streame være lik reglene for å kringkaste. Det virker rart at når du sitter på hotellet på Magaluf, så kan du se NRKs kringkastede sendinger på TV, men ikke streame disse på PC eller nettbrett, påpekte Høven. 

Han tok derfor til orde for at både kringkastede sendinger og streaming må være underlagt samme regelverket og kunne sees i andre land enn det landet hvor selskapet er etablert og sender fra. I EUs satellitt- og kabeldirektivet må dette tydeliggjøres.

Les om regjeringens arbeid med Europastrategi her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/europa_strategi/id762511/