- Det er fint at hele arbeidslivet nå deltar og at det skal bygges videre på kjente og velprøvde metodikker som vi vet fungerer i de ulike sektorene, sier fagdirektør i Spekter, Olav Kvam.

Springbrett-metodikken ble etablert og utviklet i et samarbeid mellom Vestre Viken helseforetak og NAV Buskerud.

- Springbrett har så langt vist til svært gode resultater og er tilpasset offentlig virksomhet. Det er derfor naturlig at vi tar med oss hovedelementene i denne metodikken i det videre arbeidet, sier Olav Kvam.

Prosjektet skal også gi NAV økt kunnskap om arbeidslivet og mer helhetlige tjenester fra NAV og deres leverandører til virksomhetene.

Prosjektet skal vare i to år, og er i denne perioden avgrenset til Oslo, Vestland og Trøndelag.

- Norge trenger all den arbeidskraften som er tilgjengelig og vi håper selvfølgelig at vi ved å samordne de ulike inkluderingsmetodikkene, kan lykke bedre med å mobilisere de som av forskjellige grunner står utenfor arbeidslivet, avslutter Olav Kvam.