I samtalen deltok også blant andre arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, NHOs sjeføkonom Øystein Dørum og teknologiekspert Torgeir Waterhouse.  

Se opptak av arrangementet her:

E24-podden: Når er Norge igang igjen? 

Smittevernsregler gjør normal drift umulig for mange

Blant Spektermedlemmene har kollektivtransportvirksomhetene måttet redusere passasjerkapasiteten med opptil 70 prosent grunnet smittevernsreglene.

– Dette gir økonomiske konsekvenser både for kollektivtransportselskapene, og ikke minst har det betydning for om folk kan komme seg til og fra jobb, sa Bratten.

Også Spekters kulturmedlemmer er sterkt berørt av kravet om en meters sosial distansering.

­– Det er jo verdt å merke seg at i Norge måles meteren fra skulder til skulder, mens den i Danmark måles fra nese til nese. Hadde man praktisert det samme i Norge som i Danmark, gitt at de ikke går på bekostning av smittevernet, ville det kanskje kunne gjøre det enklere å få til både økt belegg og økt aktivitet innen kultursektoren, sa Bratten.

Hun understreket betydningen kulturinstitusjonene har for demokrati, ytringsfrihet og befolkningens restitusjon, og behovet for å vurdere praktiseringen av smittevernreglene kontinuerlig med tanke på muligheten til å kunne åpne for at flere publikummere kan være til stede.

– Koronakrisen har forsterket mange av utfordringene i arbeidsmarkedspolitikken. Allerede før krisen sto en av seks i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet med en helserelatert trygdeytelse, og Regjeringen varslet høsten 2019 at budsjettet for 2021 ville ha en svekkelse på 16 milliarder kroner, sa Bratten.

Likevel pekte Bratten på at Norge har de beste forutsetninger for å håndtere krisen. Økt produktivitetsvekst og styrking av arbeidslinjen, blant annet slik at flere av de som står utenfor arbeidslivet inkluderes, er viktige stikkord. 

Se opptak av arrangementet her:

E24-podden: Når er Norge igang igjen?