Bratten påpeker at partenes samarbeid gjennom IA-avtalen åpenbart gir resultater når utgiftene til sykepenger blir over en halv milliard kroner lavere enn forventet i år. Hun mener det er på tide å tenke bredere og heve ambisjonene for IA-avtalen, blant annet for å mobilisere mer arbeidskraft. 

Spekter mener det er et positivt trekk at utgiftene til alderspensjon i år blir 875 millioner lavere enn først antatt.- Det betyr at flere står lenger i jobb. Vi trenger all den arbeidskraften vi kan mobilisere, derfor er det et godt trekk at flere åpenbart venter med å pensjonere seg, sier Bratten.

Riktige, men forsiktige tiltak for næringslivet

Spekter mener forslagene i regjeringens vekstpakke for næringslivet som ble presentert 5. mai er et forsiktig skritt i riktig retning. - Tiltakene er viktige, men beskjedne når vi ser på utviklingen internasjonalt. Selv om skattesatsen for næringslivet er redusert, er den fortsatt høyere enn i resten av Norden, sier Bratten. 

Feil medisin mot sosial dumping

Spekter reagerer på at regjeringen i den tredje handlingsplanen mot sosial dumping forslår å utrede muligheten for å redusere kravet til dokumentasjon ved allmenngjøring. I dag må den som krever allmenngjøring selv dokumentere behovet, noe Spekter mener er en godt fungerende ordning som bør opprettholdes.