Tidligere gjaldt kravet om en meters avstand, målt skulder til skulder. Dette gjorde det nødvendig å ha to seter mellom personer som ikke er av samme husstand. Spekter har lenge anmodet myndighetene om å tillate ett setes avstand. Den nye regelen om ett setes avstand vil ha størst betydning for mindre saler, der man med den tidligere avstandsregelen ikke har kunnet få plass til 200 publikummere.

Bør kunne vurdere publikumsantall

- Vi registrerer at maksimumstallet på 200 publikummere for innendørsarrangementer fortsatt gjelder. Kulturinstitusjonene har vist at de kan håndtere smittevernet. Fremover bør det derfor foretas mer konkrete vurderinger av publikumsantall enn det dagens forskrift legger opp til, knyttet til smitterisiko, lokalenes størrelse og egnethet, sier Larsen. 

De nye lettelsene i de nasjonale smitteverntiltakene som regjeringen varsler fra 12. oktober, er begrunnet i at man nå har større kunnskap om pandemien enn i mars, og at kommunene har rustet opp beredskapen. Mens regjeringen vedtar lettelser nasjonalt, får kommuner som er særlig rammet av nye smitteutbrudd ansvar for å vurdere behovet for strengere lokale tiltak. 

Les mer her