Direktør Sverre Høven i Spekter uttrykte fortsatt bekymring for konsekvensene av regionreformen.

- Spekter har tatt til orde for at endring av forvaltningsnivå må være fundert i kulturpolitiske mål. Det kan virke enkelt å overføre kulturoppgaver som er et lite lovpålagt område, men man frykter kultur blir salderingsposter i trange fylkeskommunale budsjetter, sa Høven.

Han har heller ikke tro på at en lovfesting av armlengdes avstandsprinsippet vil løse frykten institusjonen har for forvaltningsoverføring.

-Det kan godt hende det er en god ide å lovfeste prinsippet om armlengdes avstand, men det må ikke bli en skinnoperasjon, det er hvordan forvaltningen operasjonaliseres i hverdagen som blir viktig, sa Høven.

Kulturpolitikken berører folks hverdag

Julie Lødrup, leder for LO Kultur, understreket at kulturpolitikken er viktig for livene til folk flest. Hun pekte på at en utvikling med polarisering og urovekkende hendelser, som angrepet på moskeen i Bærum, vitner om at det er enda viktigere at vi har en sterk kultursektor som er lim i samfunnet, gir oss felles referanserammer og felles opplevelser.

Lødrup uttrykte forståelse for at det kan være tungt å være lokalpolitiker og stå opp for dyre kulturposter når for eksempel den videregående skolen sårt trenger oppussing.

Staten bør ha overordnet ansvar

Agnete Haaland (DNS), Hans Ole Rian (CREO) og Petter Snare (KODE) var alle tydelig på at det er avgjørende at staten tar det overordnede ansvaret for kultursektoren.

Haaland mente kulturinstitusjonene er for sårbare til å kunne overlates til fylkeskommunene.
- Jeg har aldri hørt om at denne regionreformen handler om kunsten, bare om ansvar og nærhet til oppgavene. Jeg vil ikke ha nærhet til politikerne, sa Agnete Haaland.

Gaveforsterkningsordningen fungerer ikke optimalt

Gaveforsterkningsordningen ble også diskutert, og Petter Snare fra KODE mener dette er en god ordning for noen institusjoner.

-Vi i KODE får mye penger gjennom denne ordningen, men det er prosjektmidler. Jeg kan ikke drive KODE med prosjektmidler, understreket Snare.

Snare problematiserte også at Gaveforsterkningen bare fungerer i noen deler av landet, og er med på å bygge opp under konflikten mellom by og land, da de største midlene går til østlandsområdet.

Stort potensial for kulturturisme

Reidar Fuglestad ledet samarbeidsrådet for kultur og reiseliv, som i juni leverte sin siste rapport til regjeringen. Han påpekte at hele utvalget var enige i at potensialet for kulturturisme i Norge er stort, og at vi trenger å mobilisere i alle deler av forvaltningen, men også i bransjene for å lykkes.

Anne-Kjersti Fahlvik, direktør for næringsliv og teknologi i Norges Forskningsråd fastslo at man nå er i en fase der oppdraget er å bidra til omstilling av næringslivet.

-Vi ser på hvor muligheten ligger. Vi ønsker å ha mer trøkk på kunst og kultur. Vår jobb er å motivere og stimulere til at forskningen er god, og at vi får næringslivet med til å dele på finansieringen. Vi har i dag en portefølje på 40-50 millioner kroner innen reiseliv. 200 millionsambisjonen er reell innenfor dette området, mente hun.