Spekter påpekte i høringen at det er viktig at utbyttepolitikken ikke endres som et resultat av den kommende budsjettbehandlingen i Stortinget.

- Behovet for forutsigbarhet gjelder ikke minst utbyttepolitikken. For de fleste av selskapene er det forhåndsdefinert hvilken prosentandel av overskuddet som skal gå til utbytte. Utbytte fra virksomhetene må ikke bli salderingsposten , sa Dahl.

Et av de prioriterte områdene i budsjettet er å legge til rette for reduksjon av statens direkte eierskap.

- For Spekter og våre medlemmer er det viktig at en eventuell reduksjon av statens direkte eierskap gjennomføres på en måte som ivaretar både hensynet til selskapet og de økonomiske effektene for staten, sa Dahl.

Spekter etterlyste også vurderinger av om det bør etableres flere statlig eide selskaper. Erfaringene med utskilling av statlig tjenesteyting i egne selskaper har vært positive.

- Vi mener derfor det bør vurderes om det er aktuelt å skille ut mer av den offentlige tjenesteytingen som i dag ligger som en del av staten, til egne selskaper eid av staten, sa Dahl.

Spekter kommenterte også regjeringens forslag om å bevilge 165 millioner kroner til ulønnsomme, leveringspliktige posttjenester.

Det er alt for lavt, og er 540 millioner kroner mindre enn de merkostnadene som er beregnet. Statlig kjøp av posttjenester er under Samferdselsdepartementets budsjett. Vi velger likevel å kommentere det også i denne komitehøringen, da eierskapet til Posten Norge nå er overført til Nærings- og fiskeridepartementet, sa Dahl.

Les Spekters notat til komiteen her: 

Se høringen på Stortingets nett-TV: