Bratten understreket at fremtidens velferdstjenester avhenger av at vi jobber mer, og at vi øker produktiviteten. Hun minnet om at omstilling, innovasjon og produktivitetsvekst ikke kan vedtas i Stortinget.

- Produktivitetsvekst skjer på bedrift. Godt og nært samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte, er avgjørende for å få til det, sa Bratten.  

Må jobbe mer

Perspektivmeldingen slår fast, at vi må regne med å jobbe i snitt 218 timer mer i året i fremtiden for å opprettholde nivået på velferdstjenestene.

-Heldigvis er det mye uutnyttet potensial. Blant annet må vi få unge raskere ut i jobb, mer effektive studieforløp og mindre frafall - særlig i videregående skole, påpekte Bratten.

Selv om kvinner i Norge har høy sysselsettingsgrad, jobber 35 prosent deltid, mot bare 15 prosent av mennene.

-Det må vi endre, heltid må være hovedregel. Arbeidsgiver må bli kjipere med å tilby deltid, og vi trenger også noen endringer i arbeidstidsreglene som gjør det lettere å organisere heltid, sa Bratten.

Ett felles pensjonssystem for hele Norge

Bratten slo fast at det også er avgjørende at folk står lenger i jobb før de går av med pensjon,

- Det er ikke bærekraftig at folk er pensjonister så lenge. Vi bør ha ett felles pensjonssystem for hele arbeidslivet, nå har offentlig sektor har et pensjonssystem privat sektor ikke har råd til å ha. Det hindrer mobilitet, og bidrar ikke til arbeidslinjen, sa Bratten.

Hun påpekte at Spekter ikke har noe imot å tariffeste innskuddspensjonsordninger når man endrer fra ytelsesordninger.

-Innskuddspensjonsordninger er forutsigbare for både arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Vi mener derfor at målet på sikt bør være at hele arbeidsmarkedet i Norge har ett felles pensjonssystem som bygger på innskuddsordningen, sa Bratten.