Oppfordringen er fra Oslos byrådsleder begrunnet i både å unngå unødig belastning på kollektivtrafikken, og for å redusere potensiell smittespredning gjennom å begrense antall ansatte som møtes på arbeidsplassen.

Spekter oppfordrer derfor alle medlemmer i Oslo og omkringliggende kommuner om, så langt det er mulig, å basere driften på hjemmekontorløsninger inntil nye anbefalinger foreligger fra myndighetene.