Gjerding understreker at den foreslåtte løsningen med en påslagsmodell ikke løser utfordringene for de av Spekters virksomheter som nå er i prosess for å endre tjenestepensjonsordningen.
- For dem er innskuddspensjon det eneste pensjonsproduktet som både gir nødvendig forutsigbare pensjonsutgifter uten balanseføringskrav og gode pensjonsordninger for de ansatte, sier Gjerding.

Spekter mener også det er grunn til å stille spørsmål ved de høye nivåene på pensjon som departementets arbeidsgruppe synes å legge opp til.

- Kostnadsnivået på de offentlige pensjonsordningene må tilpasses det man for privat sektor har definert som et akseptabelt nivå innenfor skatteloven. Det kan ikke aksepteres kostnadsnivåer for offentlig ansatte som er høyere enn dette, sier Gjerding.

Spekter mener det uansett er riktig og viktig at man nå har kommet et skritt videre i arbeidet med å tilpasse offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen.

- Det er avgjørende å få på plass en pensjonsordning som støtter arbeidslinjen, er økonomisk forutsigbar og bærekraftig og som ikke virker mobilitetshindrende mellom privat og offentlig sektor. Rapporten bør være en hjelp til nytte i dette arbeidet, men dette vil også avhenge av at partene finner fornuftige forhandlingsløsninger, sier Gjerding.

Han påpeker at spesielt tidligpensjonsordningen (AFP) i offentlig sektor bør være den samme som i privat sektor.

- Mye er fortsatt uløst, blant annet har man ikke tatt tak i særaldersgrensene. Vi har særlover som har gått ut på dato og bør oppheves for blant andre sykepleiere, ansatte innen ballett og opera og apotekansatte sier Gjerding.

Last ned hele rapporten her