Hun utfordret politikeren i Stortingets arbeids- og sosialkomité til å gi virksomhetene handlingsrom til å gjennomføre politikken.

-Dagens arbeidstidslovverk hindrer effektiv drift av samfunnsviktige velferdstjenester som sykehus. Skal vi rigge oss for framtiden, er det på høy tid at politikerne følger opp Arbeidstidsutvalgets forslag med nødvendige lovendringer, og det bør gjøres så snart som mulig, påpekte Wikdahl.

Hun understreket at man ikke må komme ut av situasjonen der arbeidsgiver sitter med alt ansvaret, mens fagforeningene har vetorett på helt ordinære arbeidstidsordninger.

-Arbeidstidsutvalget har foreslått at arbeidsgiver får litt mer myndighet, og det vil hjelpe situasjonen noe for virksomhetene som skal gjennomføre de aktivitetene Stortinget ønsker. Det vil også kunne bidra til mindre deltid, mindre overtid og mindre behov for vikarer, sa Wikdahl.

Spekter har også gitt en rekke andre innspill til komiteen i forbindelse med statsbudsjettet. Spekter mener det er positivt at «hurtigsporet» for flyktninger fra partenes felles avtale følges opp med midler. Spekter støtter også forslaget om at etatenes pensjonskostnader skal synliggjøres.

Les Spekters innspill her: