Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Ruter presenterte i dag sitt forslag til hvordan transportutfordringene gjennom og i Oslo bør løses fra nå og fram til 2030 og 2060.

Den såkalte Konseptvalgutredningen ("KVU Oslo-navet") bekrefter at et effektivt kollektivnett er den mest lønnsomme og miljøvennlige måten å løse transportutfordringene i storbyene på. I tillegg skal det satses kraftig på at flere velger å gå eller sykle.

- Spekter vil berømme arbeidet som her er gjort. Den foreslåtte sentrumstunnelen for jernbanen er i tillegg viktig for gods- og regiontogtrafikken langt utenfor Østlandet., sier Larsen.

Politisk dugnad

Han mener imidlertid samferdselssatsingen som foreslås etterlater en stor utfordring hos våre politikere.

- For å følge opp den ambisiøse planen kreves det både langsiktighet og helhetlig tenkning. Spekter oppfordrer til en politisk dugnad for å realisere samferdselssatsningen. Vi håper de politiske partiene kan enes både på tvers av parti- og fylkesgrenser og samhandle til det beste for innbyggerne i hovedstadsregionen, sier Larsen.

Les den foreløpige konseptvalgutredningen her