Under dagens pressekonferanse meldte kulturminister Abid Raja at regjeringen bevilger 900 millioner kroner til en helt ny stimuleringsordning og videreføring av kompensasjonsordningen for kulturfeltet.

Koronakrisen og smittevernsrestriksjonene har satt store deler av kulturlivet i en dyp krise. Mot sommeren så det lyst ut, smittetallene gikk ned og gjenåpningen av samfunnet var i gang. 1. september skulle være dagen der regjeringen åpnet for flere publikummere enn 200 ved kulturarrangementer. Spekter hadde også håpet å kunne måle meteren mellom publikum fra midten av setet for å kunne øke salskapasiteten. Slik gikk det ikke, da lokale smitteutbrudd mot slutten av sommeren førte til at regjeringen måtte utsette videre gjenåpning av samfunnet, og da også kultursektoren.

Ny stimuleringsordning fra 1. oktober

Den nye stimuleringsordningen regjeringen planlegger å sette i verk fra 1. oktober skal dekke mellomlegget mellom faktiske og budsjetterte inntekter for arrangementer. Arrangørene må også forplikte seg til å betale sine underleverandører for å motta slik kompensasjon.

- Det er gledelig at regjeringen nå tar sine egne ord i kulturmeldingen på alvor og begrunner særskilte tiltak for kultursektoren med dens betydning for et velfungerende demokrati, samtidig som denne ordningen vil være med på å sikre arbeidsplasser i en viktig sektor, sier Larsen.

Dagens arrangørstøtteordning videreføres ut året, men trappes gradvis ned når den nye stimuleringsordningen settes i verk fra 1. oktober.

Den nye stimuleringsordningen vil treffe aktører og institusjoner med inntil 60% offentlig støtte, i tråd med den eksisterende kompensasjonsordningen for bortfall av inntekter fra delvis eller helt avlyste arrangementer. Mange kulturinstitusjoner faller derfor utenfor ordningen. Ministeren varslet at han vil invitere bransjen til et møte mandag 24. august for å diskutere hvordan man sikrer en treffsikker ordning, og understreket videre at forslaget må godkjennes både av Stortinget og ESA før den settes i verk.

- Spekter ser frem til å bidra i dette viktige arbeidet, og har tillit til at et samlet Storting vil støtte opp om et forslag som kan bidra til at vi kan opprettholde et mangfoldig og bredt kulturtilbud for hele landets befolkning, avslutter Larsen.