Solvik-Olsen pekte på behovet for god planlegging.

- Det har blitt bygd for mye èn og èn strekning, og vi har ikke sett utbygging i sammenheng. Alle mener at deres vei er dårligst, og at å bygge ut nettopp den gir best samfunnsøkonomisk lønnsomhet, det er selvsagt ikke riktig. Vi må tenke nytt, kutte kostnader og få mer igjen for pengene. Når alle partier er enige betyr det at alle har fått noe, ikke nødvendigvis at det er prioritert. Vi ønsker en enklere og tryggere reisehverdag med reduserte miljøkonsekvenser. Da må vi ha et bedre reisetilbud og ikke bare øke prisene, sa Solvik-Olsen.

Han viste til at teknologi og digitalisering gir bedre løsninger, mer samfunnsøkonomisk nytte og et tilbud mer tilpasset oss som brukere.

- Kollektivløsningene framover blir mer personlige, de vil ikke lenger ta oss fra et sted vi ikke er til et sted vi ikke skal til. Vi må avlaste risikoen for de som satser på fremtidsrettede løsninger. El-bil-satsingen viser at det er mulig å endre folks adferd. Kampen om fremtidens smarte transport kan vi vinne, vi har alle forutsetninger for det. Derfor endres nå lovverket. Autonome busser, selvkjørende brøytebiler, autonome skip - her ligger Norge i front, og vi skal bruke masse penger på å støtte opp om dette, sa Solvik-Olsen.