Administrerende direktør Inger Cathrine Bryne og foretakstillitsvalgt for Fagforbundet Egil Olsen tok imot delegasjonen med direktør Spekter helse Sylvia Brustad og Fagforbundets leder Mette Nord i spissen. Sammen med øvrige representanter for ansatte og ledelse hadde de mye kunnskap å dele, og mange nyttige refleksjoner om to parts samarbeidet i foretaket.

- Vi velger å besøke SUS fordi de på flere områder er et foregangseksempel i samarbeid mellom ledelse og ansatte. Her kan vi få kunnskap som vi kan ta med oss i det videre arbeidet med å utvikle og konkretisere samarbeidsavtalen, sier Sylvia Brustad.

Innlederne fra SUS var innom flere tema som samarbeidsrelasjonen mellom ansatte og ledelse, helseforetakets arbeid for lærlinge- og praksisplasser og prosjektet med utvikling av nytt sykehusbygg i Stavanger. 

- Det er imponerende og inspirerende å se hvordan sykehusets ledelse og de ansatte tar samfunnsansvaret på alvor. De sikrer både mange unge læreplass, og i tillegg gir de arbeidspraksis til mennesker som av ulike grunner står utenfor arbeidsmarkedet. Dette betyr mye for sykehuset som utvikler verdifull kompetanse til egen virksomhet, men også hele regionen nyter godt av denne innsatsen. Dette viser hva som er mulig å få til gjennom et godt to partssamarbeid og dedikerte medarbeidere, sier Brustad. 

Spekter og Fagforbundet fornyet samarbeidsavtalen tidligere i år, og partene har nedsatt en arbeidsgruppe som skal konkretisere avtalen.

Les avtalen her: Samarbeidsavtale mellom Spekter og Fagforbundet