Reaksjoner på statsbudsjettet for 2017, de kulturpolitiske utsiktene for den neste fire års perioden og klare forventninger til politikerne var tema da Spekter fylte formidlingssenteret på Den Norske opera og ballett med representanter fra hele kultur-Norge og de politiske partiene.

Administrerende direktør i Spekter Anne-Kari Bratten vektla i sin åpning at kulturpolitikken handler om hva vi skal leve for.

- Vi er opptatt av å høre hva våre medlemmer mener om statsbudsjettet for 2017. Den politiske debatten handler ofte om andre ting enn kulturpolitikk. Dessuten handler statsbudsjettet mye om hva vi skal leve av, men lite om hva vi skal leve for. Derfor gir vi i dag kulturpolitikken en arena, sa Bratten,

De politiske partiene var invitert for å fortelle om sine kulturpolitiske visjoner og debattere statsbudsjettet.

- Institusjonene er nyskapende. Det er imponerende hva institusjonene gjør av talentutvikling, det er der den viktigste talentutviklingen skjer. Vil ønsker å komme i dialog med institusjonene for å kunne styrke dette arbeidet. Kunst og kultursektoren er et av de beinene som vi skal stå på i framtidas Norge, sa Hofstad Helleland.

- Kulturen handler blant annet om å gi minner for livet. Det som ikke kan måles. Arbeiderpartiet skal løfte kulturen opp. Både i oppmerksomhet og i de politiske prioriteringene. Arbeiderpartiet skal bevilge mer penger til kulturen, sa Anette Trettebergstuen kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

- Pengene er rammene for innholdet man kan skape. Trangere kår i kulturen handler om prioritering. Hadde man villet kunne man gitt flere noe å leve for gjennom kulturen, og flere noe å leve av gjennom kulturen. Men denne Regjeringen prioriterer skattekutt til de rikeste. Vi må blant annet prioritere å løse pensjonsfloka for institusjonene og de ansatte som jobber der, sa Trettebergstuen.

- Det er ingen steder der de gode ordene sitter så løst som i det politiske ordskiftet om kultursektoren. Det absolutt viktigste er det daglige kulturarbeidet som skaper framtidens talent, dessuten må vi utvide hva kulturen er i kulturbudsjettet for å tydeliggjøre at kulturen er en vesentlig del av demokratiet. Jeg er uenig i at Regjeringen kutter i kulturbudsjettet, det er feil prioritering, sa Bård Vegard Solhjell, stortingsrepresentant for Sosialistisk venstreparti.

- Innspillene som kommer fram her i dag er viktig for Venstre i det videre arbeidet på Stortinget med Statsbudsjettet for 2017.  Desto flere som kan drive med kultur på heltid, desto bedre kvalitet får vi.  Dette handler ikke bare om kommers men også kvalitet. Det er for lite mangfold i hvem som bruker kulturtilbudet. Vi må ta tak i dette slik at tilgangen økes. Vi må se både på billettpriser og sikre tilgjengelighet for barn og unge, sa Guri Melby, fra Venstre

- Jeg får ofte navlebeskuende tilbakemeldinger fra institusjonene. Vi som politikere må se på helheten, og vi må ha en armlengdes avstand mellom kulturpolitikerne og kulturarbeiderne. Teatrene, scenene og operaen må sette opp forestillinger som folk vil se. Slik kan de bidra til egen inntjening, sa Ib Thomsen kulturpolitisk talsperson i Fremskrittspartiet.

Fra institusjonene kom det klare synspunkt på det framlagte statsbudsjettet:

- Det er mye vilje i statsbudsjettet. Jeg vil anerkjenne det. Men for å lykkes med næringsutvikling og internasjonalisering slik Regjeringen har ambisjoner om må økonomien i institusjonene være til stede. Vi må kutte i de områder der Regjeringen ønsker at vi skal satse, sa Ingrid Røynesdal, Oslo filharmoniske orkester.

-En prosent reell reduksjon i rammene i statsbudsjettet i 2017. Med pensjonsordningene en innstramming på 10 prosent de siste fem årene. Dette sammen med reduksjon i de siste statsbudsjett går utover bemanning, sa Nils Are Karstad Lysø, administrerende direktør ved Den Norske Opera og ballett.

- Orkestre og operaen er de viktigste arbeidsplassene for musikerne. Derfor er det krevende å bygge ned institusjonene, det betyr mye for kunstnerøkonomien, sa Bernt Bauge, direktør for Bergen filharmoniske orkester.

- Endelig skjer det noe i byggesaken på Nationalteatret, det er vi veldig glad for. Men samtidig rammer kuttene oss, og alt vi plusser på i aktivitetsvekst går ut i økte pensjonsutgifter, sa Hanne Tømta, teatersjef ved Nationalteatret.

- Effektiviseringsgevinsten gå utover å forlenge åremål til talentfulle skuespillere. Budsjettet kan sende 20 -30 talentfulle skuespillere ut i arbeidsledighet, sa Erik Ulfsby, sjef ved Det Norske Teater.

- Ble varslet tøffe tider, men vi hadde faktisk forventet enda tøffere tider. Så jeg er faktisk litt glad for statsbudsjettet. Samtidig er det slik at vi ikke bare bli driftere, må også kunne ta kunstnerisk risiko. Statsstøtten må gi oss mulighet for å ta den nødvendige risiko og være tilgjengelige, Agnethe Haaland teatersjef ved Den Nationale Scene i Bergen.

- Over tid blir kuttene i budsjettet vanskelig å takle. Kunst og kultur har en viktig funksjon når et samfunn skal omstilles og det er  påfallende at Regjeringen som sier vi skal gå fra særstilling til omstilling ikke reflekterer over kulturens rolle i dette arbeidet, sa Hans Antonsen, direktør ved Kilden teater- og konserthus i Kristiansand.

- Vi er positive til statsbudsjettet. Veldig glad for midler til utvikling og forberedelser for det nye Nasjonalmuseet. Det betyr mye for oss. Det er bra at Regjeringen har åpnet opp for mer engasjement blant private for å sikre finansiering, men bør også få inn flere skatteinsentiver. Samtidig må man ha en plan for hva disse ressursene skal brukes til, sa Audun Eckhoff direktør ved Nasjonalmuseet. 

-  Ikke gunstig budsjett for Riksteatret. 10 prosent reduksjon de siste tre år betyr mye for oss som institusjon. Budsjettet burde stilt spørsmål om hva samfunnsoppdraget faktisk er, det gjør det ikke. Vi kan ikke turnere kun med monologer, sa Tom Remlov, direktør ved Riksteatret.

- Jeg savner et høyere ambisjonsnivå, og jeg savner tanken om at det ikke bare er noe vi skal leve for men også av. Ringvirkningene av norsk kultur bør betraktes som en motor i norsk økonomi. For neste år må vi påregne nye kutt som følge av dette budsjettet, som minimum må vi forvente at budsjettet svarer opp lønns- og prisvekst, sa Liv Tørres, direktør ved Nobels fredssenter.

- Synes budsjettet har store ambisjoner. Vil takke for satsing på kreativ næring. Verdien av støtteapparatet har for lenge vært underkommunisert, sa Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway.