Det ble en engasjert debatt da Folke Fredriksen og Anette Trettebergstuen, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet diskuterte visjoner for kulturpolitikken. Debattantene var blant annet ikke enige om framtidig finansiering av kulturlivet.

- Vi skal fortsatt ha en stor andel offentlig finansiering, men vi må også se på andre inntektskilder. Arbeiderpartiet har mer penger på neste års statsbudsjett, men det er også alt de har. De fører en urealistisk politikk i det lange løp. Som bevilgende myndigheter må vi stille krav til hvordan pengene brukes. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen er derfor et viktig virkemiddel. Gaveforsterkningsordningen er viktig for å få gi kulturen flere bein å stå på. Vi må også diskutere arbeidstidsbestemmelsene med institusjonene og de ansatte, sa Folke Fredriksen.

- Vi må prioritere kulturen økonomisk, det handler om hvordan vi prioriterer. Vi har tidligere vist at vi prioriterer kulturen. Avbyråkratisering og effektiviseringsreformen er nytale for at man trenger penger og det rammer særlig kultursektoren. Gaveforsterkningsordningen har åpenbare svakheter. Den bidrar til å gi de som allerede har mye får mer. Det er også en demokratisk utfordring, sa Trettebergstuen.

Begge understreket kulturens betydning i samfunnet.

- Å skape kulturpolitikk for en ny tid krever at vi ser helhetlig på den, de økonomiske utfordringene blir store slik Perspektivmeldingen beskriver. Verdien av oljeformuen vil gå ned, og vi må jobbe smartere og mer for å møte framtidens utfordringer. Dette må også kulturaktører ta innover seg og sørge for å ligge i forkant av. Uansett hvor digitale vi blir, vil samfunnet kreve at vi har sosiale møteplasser. Her er kulturen helt sentral, sa Folke Fredriksen.

- Kulturen er elementært for livene våre, det er ikke bare rekreasjon og avkobling. Det er også den beste form for påkobling, får oss til å se ting med nye øyne, og det binder oss sammen. Kunsten og kulturen er det som gjør livene våre verdt å leve, sa Trettebergstuen.