Spekter organiserer CargoNet, Green Cargo og Hector Rail, og har i den forbindelse engasjert seg i spørsmålet om en støtteordning for godstransport på bane i Norge. Vi har meldt oss på møtet 15. mai, og vil i samråd med våre medlemmer komme med konkrete innspill til arbeidsgruppas spørsmål innen fristen 1. juni. Vi gir her noen foreløpige generelle innspill og vurderinger.

Les helse Spekters første innspill her: