- Som vi hørte på nyhetene i dag tidlig, er NRK den bedriften som har den desidert høyeste tilliten hos den norske befolkningen. NRK vil bygge videre på denne posisjonen, og da er det gledelig at vi har oppnådd et lønnsoppgjør innenfor en forsvarlig ramme, og unngått en streik som ville ha rammet tilbudet, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter. 

Hun understreker at det har vært en krevende mekling, men at både Spekter og NRK er tilfreds med å har kommet fram til en løsning med Norsk Journalistlag og LO.

Det økonomiske opplegget er i samsvar med de inntektspolitiske føringene for årets oppgjør.