Bratten tror rammen fra frontfaget kommer til å gå betydelig ned i år. - Det kommer dermed ikke til å bli like mye penger å bruke i dette oppgjøret, sa Bratten til Vinterkonferansens deltakere som kommer fra alle Spekters medlemsvirksomheter.

Bratten understreket at mye har blitt annerledes på kort tid. Oljeprisen synker, arbeidsledigheten stiger og usikkerheten i deler av økonomien er stort. Den krevende situasjonen Norge er inne i, kommer til å merkes i hele arbeidslivet.

- Det er mer nødvendig enn på lenge å tenke nytt. Arbeidslivet kan bidra med særlig to ting, nemlig å styrke arbeidslinjen og øke produktiviteten. De som nå foreslår 6-timers dager og andre vidløftigheter, har ikke forstått alvoret, sa Bratten.

Omstilling blir avgjørende

- En av de store politiske diskusjonene framover, blir hvordan vi skal sikre at Norge fortsatt kan være i verdenstoppen i levekår, sa Bratten.

I de neste årene vil flere trenge velferdstjenester, mens det blir en lavere andel i arbeidsfør alder. Det er tidligere lagt til grunn at Norge har noen år igjen før statens utgifter til den såkalte eldrebølgen er større enn inntektene fra olje- og gassvirksomheten, men tidspunktet for dette har kommet tidligere enn forutsett.

- Omstillingstakten må justeres kraftig opp de neste årene. Startskuddet for å gå fra særstilling til omstilling er allerede nå for hele arbeidslivet, både privat og offentlig sektor, sa Bratten.

Hun poengterte at det vil bli stilt enda større krav til bruken av fellesskapets midler, og at virksomheter som driver i den offentlige pengestrømmen på ingen måte er fritatt fra omstillingen.

- Norge går inn i en helt ny økonomisk virkelighet. Det gjelder ikke bare konkurranseutsatte virksomheter, det vil også bli satt press på hvordan de offentlige ressursene anvendes. Ledere, tillitsvalgte og ansatte som produserer velferdstjenester med innsamlede penger, bør være blant norgesmesterne i produktiv produksjon.

Usikre utsikter, lavere lønnsvekst

- De største overskriftene forteller om oljeprisfall og børsfall, men flere bransjer går bra i Norge. Vi må uansett forvente lav lønnsvekst i 2016, bekreftet Spekters økonomer Stein Gjerding og Ranjit Kaur.

- Utviklingen i Kina er en viktig usikkerhetsfaktor, sa sjøføkonom Gjerding. - Veksten bremser opp, og konkurransekraften jevnes ut mellom Kina og vestlige land for noen arbeidsoppgaver. Veksten i USA tar seg opp, og veksten tiltar også i europeiske land. Flyktningetilstrømmingen er en usikkerhetsfaktor, men vil neppe påvirke økonomien negativt i særlig grad. Opphevingen av sanksjonene mot Iran, og Saudi-Arabias respons på dette, presser oljeprisene ned.

- Spesialrådgiver Ranjit Kaur beskrev hvordan den norske oljebransjen responderer ved å senke investeringene, og at arbeidsledigheten dermed øker i de delene av landet hvor oljesektoren er en viktig sysselsetter. I andre deler av landet går det langt bedre. Oljeprisfallet har også bidratt til at den norske kronen har svekket seg. Kronesvekkelsen har styrket andre næringers konkurranseevne, samtidig som dyrere importvarer gjør at prisveksten øker noe.

- Arbeidsledigheten øker, men det forventes fortsatt en viss netto arbeidsinnvandring, sa Kaur. - Økt ledighet kan dempe lønnsveksten. Det forventes fortsatt lave renter, noe som særlig påvirker boligprisene, sa hun.

Frontfaget kommer i år til å gi svært lave sentrale tillegg av hensyn til bedrifter som sliter, sa Gjerding.