Spekter mener at man bør søke å løse utfordringene knyttet til arbeidsforholdene i godsbil- og bussbransjen ved å bruke andre virkemidler som man har til rådighet for å sikre et seriøst og velfungerende arbeidsliv, slik man også er godt i gang med.  Blant annet har Spekter deltatt i arbeidsgruppe for kabotasje :  les Vil rydde i kabotasjen i Norge og Ga kabotasjeinnspill til Finanskomiteen.

- Allmenngjøring av tariffavtaler er et betydelig inngrep i den frie konkurransen mellom bedrifter. Derfor må allmenngjøring begrenses til de tilfeller der det er strengt nødvendig. Vi vil også peke på det uheldige i at mer enn rene minstelønnssatser i tariffavtalene allmenngjøres, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Gunnar Larsen. 

Les høringssvarene her: