Spekter sendte i helgen et brev med et nytt tilbud til Akademikerne, og forslag om å gjenoppta dialogen med tanke på å få avsluttet streiken i sykehusene.

Spekter har også kommet med ytterligere konkretisering av dette, og har foreslått løsninger som sikrer kollektivt vern slik at likhet, forutsigbarhet og medvirkning oppnås.

Spekters forslag

Spekter foreslo blant annet en rekke tiltak for å sikre bedre vern, medbestemmelse, beskyttelse mot komprimerte arbeidsperioder og begrensning av mange lange arbeidsuker i strekk. Det ble også foreslått ytterligere klargjøring av reglene rundt vaktfritak for gravide.

Spekter var også innstilt på at dersom man kom fra til en forhandlingsløsning, kunne lønnstilleggene gis fra ordinært tidspunkt i 2016 (1. januar for Legeforeningens medlemmer, 1. mai for medlemmer i andre foreninger i Akademikerne). Det vanlige ved streik, er at lønnstillegg kun utbetales fra etter streikens avslutning.