Spekter har vært i kontakt med Finansdepartementet og Skattedirektoratet siden endringene i praktiseringen av skattereglene for naturalytelser ble gjort kjent. Spekter har redegjort for de betydelige utfordringene den innskjerpede tolkningen av reglene har skapt – både administrativt og på andre måter.

Fristen for innføring ble i første omgang utsatt med et halvt år, til 1. juli 2019. Myndighetenes veileder til de nye regeltolkningene var først klar den 6. mai. Det ga liten tid til implementering.

- En regelendring midt i skatteåret skaper utfordringer i seg selv. Når fristen nå endelig er utsatt til 1.1.2020, har virksomhetene fått mulighet til å få på plass praktiske ordninger og systemløsninger tilpasset den nye skattepraksisen, sier Carlsen.

Les også pressemelding fra Finansdepartementet:

Får mer tid til å tilpasse løsningene for personalbilletter