I Dagbladet i går, ga Folkestad uttrykk for at direktørene i Spekter og NHO svikter kvinnene når de argumenterer for likestilling i spørsmålet om pappapermisjon, samtidig som de ser behovet for endringer i arbeidsmiljøloven knyttet til blant annet arbeidstidsregler og muligheter for midlertidige stillinger.

Nå slår Bratten  tilbake mot Unio-lederen i et intervju med Dagbladet.

- Det er feil å fjerne pappakvoten, men det er også feil å ikke legge bedre til rette for at flere kvinner kan jobbe heltid. To av tre på deltid sier de kunne ha jobbet mer dersom arbeidstiden ble bedre tilpasset deres personlige behov. Og hvor har Folkestad det fra når han mener lovforslaget vil gi mer overtid når taket fortsatt skal være 200 timer per år, spør Bratten.

Hun mener Folkestad  umulig kan se sammenhengen i sine egne resonnementer.

- Hovedårsaken til midlertidige ansettelser hos kvinner, er at de er vikarierer for andre kvinner som er i foreldrepermisjon. Når noen har rett på gode permisjonsordninger, medfører det nødvendigvis vikarer i midlertidige stillinger, sier Bratten til avisen.

Hun mener at dersom Folkestad vil ha bort alle midlertidige stillinger i norsk arbeidsliv, vil det gjøre det vanskelig å tilby de ansatte goder som redusert stilling når situasjoner i livsløpet tilsier det. 

- For øvrig kan jeg glede Folkestad med at Spekter faktisk ikke støtter regjeringens forslag når det gjelder midlertidig ansettelse. Etter vårt syn skal fast ansettelse være hovedregelen. Hvis adgangen til midlertidig ansettelse skal utvides, bør det begrenses til for eksempel omstillingssituasjoner. 

Fedrekvoter må øremerkes

Til Dagbladet presiserer Bratten også at Spekter vil verne om fedrekvoten.

- Jeg mener det er helt feil politikk å ikke øremerke foreldrekvoter for fedre. Denne milde tvangen har fungert kjempebra siden den ble innført, sier hun.

Bratten sier hun er enig i logikken i Skogen Lund i NHOs forslag om å kutte sju permisjonsuker dersom forslaget blir innført, men kommer samtidig med et eget forslag.

- Jeg mener vi heller kan ta de pengene som spares inn sammen med pengene og samtidig avvikle kontantstøtten. De to besparelsene kan inngå i et fond som skal brukes til barnehageutbygging, og hjelpe alle de som sliter med å få barnehageplass fordi det bare er ett barnehageopptak i året, sier Bratten.