- Denne delen av overenskomstene ble prolongert i sin helhet, sier fagsjef Cathrine Henning som ledet forhandlingene for Spekter.

Tariffoppgjøret for helseforetakene og Lovisenberg diakonale sykehus fortsetter nå med forbundsvise sentrale forhandlinger og lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet i henhold til avtalt tidsplan