Det er ikke gitt noen lønnstillegg sentralt, og det er avtalt noen tekstlige justeringer i den sentrale overenskomsten.

For Akademikernes overenskomster, videreføres innplassering i overenskomstområde 10, også i helseforetak uten sykehusdrift. Partene er imidlertid enige om å nedsette en arbeidsgruppe som i god tid før neste overenskomstrevisjon tar stilling til om det er behov for å etablere et nytt overenskomstområde.

Frister for de lokale forhandlingene med Akademikerne: 

For område 10 og 13 er det enighet om følgende frister:

  • Oppstart forbundsvise sentrale forhandlinger Spekter Helse og Legeforeningen innen 23. april.
  • Oppstart lokale forhandlinger for forbund uten sentral overenskomstdel innen 23. april.
  • Frist for å be om bistand i lokale forhandlinger for forbund uten sentral overenskomstdel er
    9. mai kl. 16.00. De lokale forhandlingene skal være avsluttet innen 23. mai kl. 16.00.
  • Frist for de lokale forhandlingene for Legeforeningen fastsettes etter at de sentrale forbundsvise forhandlingene er avsluttet.

 Partene lokalt skal lage en fremdriftsplan for oppgjøret. Det skal avholdes et planleggingsmøte senest innen 18. april. Innen 18. april skal lokale lønnsdata være klare.

A1-forhandlingene for helseforetakene og Lovisenberg vil bli gjennomført mandag 16. april 2018.