Spekter ønsker å gi sin generelle støtte til forslaget om endring av forskrift. Smitterisiko fra biologiske faktorer som en følge av bruk av spisse eller skarpe instrumenter er en reell risiko, og det er også grunn til å tro at det har vært en grad av underrapportering forbundet med dette. I det store og det hele oppfattes forslaget som hensiktsmessig med de presiseringer og tillegg til eksisterende forskrift som er gjort. 

Les hele høringssvaret her: